Kategoria:

wyuczona bezradność

CIA prowadziło w Polsce eksperymenty na ludziach?

CIA prowadziło w Polsce eksperymenty na ludziach?
Krzysiek Dzieliński

Niedawno ujawniony został raport dotyczący technik używanych przez CIA, z którego wynika, że nie tylko tortury, lecz także eksperymenty na ludziach były na porządku dziennym w tzw. czarnych dziurach (ang. black sites) - tajnych, rozmieszczonych po całym świecie więzieniach dla domniemanych terrorystów. A przynajmniej jedno z takich więzień znajdowało się w Polsce.