Kategoria:

neutrino sterylne

SIE21

Odnaleziono sterylne neutrino?

Odnaleziono sterylne neutrino?
Krzysiek Dzieliński

Tak zwane neutrino sterylne jest jedną z hipotetycznych cząstek elementarnych, które mogą tworzyć ciemną materię stanowiącą aż 85% całej materii we wszechświecie, lecz nadal umykającą naukowcom. Ale niedawno astronomom obsługującym Teleskop Kosmiczny Chandra udało się zarejestrować linię widmową o energii 3.56 keV (kiloelektronowolta), która zgadza się z tym co teoretycy przewidzieli właśnie dla rozpadu neutrina sterylnego.