Kategoria:

Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia Międzynarodowej Asocjacji Geodezji

STY9

    W 2015 roku zatrzymujemy zegary

    W 2015 roku zatrzymujemy zegary
    Krzysiek Dzieliński

    Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IERS) mieszcząca się w Obserwatorium paryskim w roku 2015 zatrzyma na sekundę atomowe zegary. To wszystko w celu skompensowania ruchu rotacyjnego Ziemi, który codziennie zwalnia o dwie tysięczne części sekundy.