Kategoria:

Lawrence Livermore's National Ignition Facility

Wielki przełom w fuzji jądrowej

Wielki przełom w fuzji jądrowej
Krzysiek Dzieliński

Fizycy z Lawrence Livermore's National Ignition Facility (NIF) w USA wykonali właśnie ogromny krok ku czemuś, co śni się ludziom od wielu lat - niewyczerpanemu i taniemu źródłu energii. Po raz pierwszy w historii udało im się uzyskać w procesie kontrolowanej fuzji jądrowej ilość energii przekraczającą tę pochłoniętą przez paliwo.

SIE27

Rekordowa fuzja laserowa

Rekordowa fuzja laserowa
Krzysiek Dzieliński

Fizycy z Lawrence Livermore's National Ignition Facility (NIF) skierowali ostatnio 192 potężne lasery w małą kapsułkę wypełnioną schłodzonymi izotopami wodoru - deuterem i trytem. W ciągu kilku nanosekund kapsuła implodowała emitując neutrony o energii około 8 tysięcy dżuli - trzykrotnie więcej niż wynosił poprzedni rekord tego typu reakcji.