Kategoria:

inercyjne uwięzienie plazmy

SIE27

Rekordowa fuzja laserowa

Rekordowa fuzja laserowa
Krzysiek Dzieliński

Fizycy z Lawrence Livermore's National Ignition Facility (NIF) skierowali ostatnio 192 potężne lasery w małą kapsułkę wypełnioną schłodzonymi izotopami wodoru - deuterem i trytem. W ciągu kilku nanosekund kapsuła implodowała emitując neutrony o energii około 8 tysięcy dżuli - trzykrotnie więcej niż wynosił poprzedni rekord tego typu reakcji.